flexvoorelkaar_z
Flexonderwijs stimuleert "zelf doen!". In het geval van de overeenkomst, urenregistratie en facturatie is kennis van de wetgeving van belang. Met de administratietool kan dit veiliger en goedkoper.

De fases tijdens het Flex'n

Klik op de fase voor meer uitleg

Hoe zit dat met de administratietool?

De bedoeling van Flex is dat zzp’ers en onderwijsinstellingen elkaar kunnen vinden zónder afhankelijkheid en kosten van bemiddelaars. Vanuit autonomie dus.

We gaan er vanuit dat onderwijsinstellingen en zelfstandigen de wettelijke kaders van zzp-inzet kennen. Zzp-schap kent immers geen cao. Om te voorkomen dat onderwijsinstelling zónder deze kennis in de armen van de bemiddelaar geduwd worden, hebben we een administratietool. Uiteraard geen afhankelijkheid van een derde partij en toch de zekerheid dat alles goed geregeld is. En dat tegen kostprijs, ipv commerciële tarieven.

Door het vele gebruik van de tool kunnen we, in tijden dat alles duurder wordt, de kosten van de tool verlagen om toch kostendekkend te zijn. Deze (4,5%) wordt door de onderwijsinstelling betaald. 

Overeenkomst via de tool

Urenregistratie en facturatie via de tool

Wanneer een bestuur meer dan 1 dag per week per school een zzp’er inzet, stellen we het bestuur een goedkoper alternatief voor

Stroomschema: Tweepartijenovereenkomst via Flex?